Bejelentkezés

Amennyiben ön már regisztrált felhasználója áruházunknak, úgy be tud jelentkezni az E-mail címével és jelszavával.

Regisztráció új vevőknek

Alulírott, az alábbi checkbox pipálásával - az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján - hozzájárulok, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelje. Tudomásul veszem, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, akár egy kattintással. Elolvastam és elfogadom az általános szerződési feltételeket, továbbá elfogadom a rendeléssel járó fizetési kötelezettséget.

Jogi közlemények

Általános Szerződési Feltételek


A továbbiakban részletezett Általános Vásárlási Feltételek kizárólag az egymással szerződésben lévő felekre vonatkozik. Az Általános Szerződési Feltételeket  kizárólag írásban lehet módosítani. Az ajandekzug.hu fenntartja a jogot, hogy a feltételeket egyoldalúan módosítsa. Vásárlónak minden vásárlás előtt kötelessége elolvasni, és elfogadni az Általános Vásárlási Feltételeket. Minden megrendelésre a leadás napján érvényben levő Általános Vásárlási Feltételek érvényesek.

Vásárló, a vásárlással automatikusan elfogadja a Általános Vásárlási Feltételeket.
Magatartási kódexet a weboldal üzemeltetője külön nem adott ki, illetve más magatartási kódex sem vonatkozik rá.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.ajandekzug.hu és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://www.ajandekzug.hu/szoveg/1/Jogi-kozlemenyek.html és letölthető az alábbi linkről: http://www.ajandekzug.hu/jog/aszf_ajandekzughu.pdf

1.    Cégadatok, távszerződés és a szerződéskötés technikai lépései

1.1 Adatok
Cégnév/név: Abinet Shop
Varga Zsolt e.v.
Székhely: 2890, Tata, Bláthy O.u.2.
Adószám: 63400618-2-31
Kibocsájtó Okmányiroda: Tata
Nyilvántartási szám: 6373462
Kamarai tagság: Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Kamarai nyilvántartási szám: KO63400618
EU adószám: HU63400618
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-62897/2013, NAIH-62902/2013
Szerződés nyelve: Magyar
Ügyfélszolgálat e-mail:kapcsolat(kukac)ajandekzug.hu
Tel: 06-20/2653055

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Cégnév: Intec Online Kft
E-mail: info@xhu.hu
Web: www.xhu.hu
Tel: (06) 46-796-827
Adószám: 23107816-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-162525
Levelezési cím: 3523 Miskolc Pf.224
Székhely: 2161 Csomád, Akácos utca 4.1.2 A szerződés nyelve: Magyar
1.3 Szerződés tárgya: az ajandekzug.hu webáruház (továbbiakban "eladó") által eladásra kínált árucikkek.
Az árucikkek jellemző tulajdonságai az árucikkek termékkártyáin tekinthető meg.

1.4 Távollévők közötti szerződés jön létre a megrendelő/vevő (továbbiakban: "vevő") és az ajandekzug.hu honlapot üzemeltelő Varga Zsolt ev., mint eladó (Székhely: 2890, Tata, Bláthy Ottó u.2. 1/2, adószám: 63400618-2-31) között a megrendelés kitöltésével és elküldésével és a kapcsolat@ajandekzug.hu e-mail címről küldött rendelés visszaigazolásával, melyre a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg

A felek elfogadják, hogy az ezen a módon kötött szerződés nem minősül írásban kötött/foglalt szerződésnek, ezért az papír alapon iktatásra nem kerül.
A rendeléseket a rendszerünk elektronikusan automatikusan tárolja, így az később visszanézhető.

1.5 Eladó kötelességei: Az eladó köteles a vevő által megrendelt terméke(ke)t elérhetővé tenni, illetve eljuttatni a vevő által előre meghatározott címre a szintén a vevő által kiválasztott fizetési feltételek mellett(átutalás, vagy átvételkor történő fizetés), amely a vásárláskor a megrendelő lapon és az eladó által e-mailben küldött visszaigazolásban szerepelt (amely a termék költségét is tartalmazza).
Amennyiben a megrendelés teljesítése akadályokba ütközne, az eladó köteles a vevőt a tényről haladéktalanul tájékoztatni.
1.6 Vevő kötelességei: A vevő köteles az általa megrendelt terméke(ke)t átvenni és kifizetni az általa előre meghatározott módon(átutalás, átvételkor történő fizetés) és címen, amely a vásárláskor a megrendelő lapon és az eladó által e-mailben küldött visszaigazolásban szerepelt (amely a termék szállítási költségét is tartalmazza).
1.7 A jelen szerződésben nem határozott kérdésekben az 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény rendelkezései az irányadók.
1.8 Az esetleges jogviták elbírálására felek a Tata városi Bíróság illetékességét kötik ki.

1.9. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.  A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.10. A jelen Szabályzat 2014. március 13. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

1.11. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

1.12. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 
2. Megrendelés

Kérjük Önt, hogy az Általános Szerződési Feltételeket szíveskedjen átolvasni, mert megrendelése
elküldésével egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja az
Általános Szerződési Feltételeket mely Ön és webáruház üzemeltetője között, az ajánlat tétel
elfogadásával szerződésként létrejön. Továbbá tudomásul veszi, hogy rendelése fizetési
kötelezettséggel jár. Abban az esetben, ha Ön nem ért egyet a jelen ÁSZF tartalmával, úgy nem
jogosult a webáruház tartamának megtekintésére és a rendelés leadására.

Ön többféleképpen rendelhet weboldalunkon. Ezek a lehetőségek a következők.
 A rendelési folyamat 4 fő lépésből áll:
2.1 Regisztráció, vagy regisztráció nélküli vásárlás
   Rendelését leadhatja regisztráció, majd bejelentkezés után, vagy akár regisztráció nélkül is.

2.2 A megrendelés
  A termék kosárba helyezése a termékkártyákon elhelyezett kosár gomb megnyomásával történik.
A kosárban lévő fizetési/átvételi mód megadása után a TOVÁBB gombra kattintva folytatható a vásárlási folyamat.
Szállítási és számlázási adatok megadása után a TOVÁBB gombra kattintva a megrendelés lezárása történik. Ekkor történik a megrendelés véglegesítése.
A megrendelés automatikus visszaigazolásra kerül a megadott e-mail címre, ezután kezdődik meg a rendelés feldolgozása, majd a teljesítése.

2.2.1 Az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségei:
Amennyiben az adatok véletlenül hibásan lettek megadva, vagy változtatni szeretne rajta, kérjük lépjen velünk kapcsolatba e-mailen, vagy telefonon.
Lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve
módosítására. Amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza úgy a „db” mező mellett található + és – jelek megnyomásával lehetőség van a termékek darabszámának növelésére, illetve csökkentésére

Az elérhetőségi adataink a honlapunk KAPCSOLAT menüjére kattintva tekintő meg.

A rendelés során is a fogyasztónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.
Amennyiben Ön már a javítani kívánt adatlapon tovább lépett, de még nem véglegesítette a megrendelést, úgy célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani a kívánt oldal megjelenéséig, ahol a fogyasztó már módosítást el tudja végezni.

2.3 Szállítási mód

   Önnek minden esetben meg kell adnia a szállítási adatait.
A szállítás Magyarország területére postai úton történik. a szállítás feltételei és díjai a SZÁLLÍTÁS menüpont alatt található.

2.4 Fizetési mód

   A csomag ellenértékének kifizetése átvételkor  személyesen, vagy átutalással történik.
Átutalásos fizetés esetén a fizetéshez szükséges adatokat a megrendelést követő visszaigazoló e-mailben küldjük meg.
A megrendelést követően Ön minden esetben írásos visszaigazolást kap a megadott email címre. Ezután már csak meg kell várni, míg megérkezik a rendelt áru.
 
3. Információ a termékekről

Webáruházunk ajándék tárgyak, lakásfelszerelések, kiegészítők értékesítésével foglalkozik.
A honlap bal oldali függőleges menüjében termékcsoportonkénti bontásban megtalálhatóak a termékeink. Az egyes termékekre vonatkozó leírások a termékkártyákon találhatóak.
Az ajandekzug.hu webáruház mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vásárlót minden igényt kimerítően tájékoztassa a termékekkel kapcsolatos információkról, különös tekintettel a garanciára, árra, és a fényképekre.
Az ajandekzug.hu fenntartja a jogot az információk és árak változtatására.
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.
 
4. A honlapon szereplő árak

Az ajandekzug.hu oldalain szereplő árak Magyar Forintban megadott bruttó árak és kizárólag az áru ellenértékét tartalmazzák, tehát nem tartalmazzák a szállítás költségét.
A szállítási költségről előzetesen tájékozódhat a kedves vásárló a megfelelő menüpont alatt. továbbá a sikeres megrendelés esetén a visszaigazoló e-mailben is tájékoztatást küldünk.
Az ajandekzug.hu fenntartja a jogot az árváltoztatásra. Már leadott megrendelésekre a leadás pillanatában érvényes árak érvényesek.

 

5. Megrendelés feldolgozása és rendelkezésre állás.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9-18 óráig történik. Természetesen a vásárlók ezen időintervallumon kívül is leadhatják a megrendelést, mely a következő napon kerül feldolgozásra.
A megrendeléseket a raktárban rendelkezésre állásnak megfelelően teljesítjük. Amennyiben a kívánt áru nem érhető el raktáron, az eladó vállalja, hogy Vásárlót 2 napon belül e-mailben, vagy telefonon értesíti a szállítás határidejéről.


6. Szállítás
Webáruházunk a termékeket becsomagolja és az Ország teljes területére vállalja a csomag küldését.

A szállítás költsége: 999Ft értéktől és súlytól függetlenül.

A megrendelés teljesítése:
A megrendelt termék(ek) házhoz szállítása 2-3 munkanapon belül történik.  Amennyiben a termék nincs készleten, akkor annak a készletre érkezésétől számított 2-3 munkanap.
Készlethiány esetén a vásárlót minden esetben e-mailben, vagy telefonon értesítjük a várható szállítás időpontjáról.
A csomagot a Magyar Posta futárszolgálata házhoz viszi és amennyiben nem talál otthon senkit, egy értesítőt hagy a postaládában, amellyel 5 munkanapon belül átvehető a küldemény a postán.
A szállítási feltételekről a SZÁLLÍTÁS menüpontban tájékozódhat.
A csomagot átvételkor meg kell vizsgálni a csomagolást és amennyiben sérülés tapasztalható rajta, azonnal jelezni kell a postán.
A szállítás folyamán bekövetkezett sérülésért a szállító cég vállal felelősséget. Az ajandekzug.hu ebben az esetben a szállításból eredő károkért nem vállal felelősséget.
Az ajandekzug.hu mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon feltüntetett szállítási határidőket betartsa. Mindazonáltal nem tudjuk a felelősséget vállalni a szállítás során történő, a szállítási szerződésen kívül álló harmadik fél által, vagy egy előre nem látható és kivédhetetlen ok által okozott késedelemnek, illetve a csomag elvesztésének következményeiért. Ha a csomag nem érkezik meg a megadott időn belül, jelezni kell nekünk e-mailben és ekkor az ajandekzug.hu vizsgálatot indít a szállító vállalatnál a körülmények tisztázására, ami több napot is igénybe vehet. Ez idő alatt semminemű visszatérítés, illetve visszaküldés nem lehetséges. A csomag kézhezvételekor ajánlatos leellenőrizni, hogy a kiszállított áru pontosan megegyezik-e a megrendelt áruval.
 Ha a kézhez vett áru nem egyezne meg a megrendelt termékkel, akkor a lehető leghamarabb levélben is jelezze a következő címen: kapcsolat(kukac)ajandekzug.hu

7. Fizetés

A fizetés a termék(ek) átvételekor, vagy átutalással történik, amely lehetőségét a megrendelési folyamat közben lehet kiválasztani.
A fizetés ellenértéke kizárólag az e-mailben visszaigazolt összeg lehet.


8. Elállási jog
8.1.    Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

8.2.    Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

8.3.    Felhasználó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát

8.4.    A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

8.5.    Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

8.6.    Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

8.7.    A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a.    a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b.    olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c.    romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
d.    olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
e.    olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
f.    olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
g.    olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
h.    lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
i.    hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
j.    nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
k.    lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
l.    a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

8.8.    Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.

8.9.    A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

8.10.    Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

8.11.    Felhasználónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

8.12.    Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

8.13.    A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

8.14.    A Szolgáltató nem köteles a Felhasználó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

8.15.    Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

8.16.    A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

8.17.    Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

8.18.    Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

8.19.    A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

8.20.    Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

8.21.    Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

8.22.    Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.


9. Kellékszavatosság szabályai:

9.1.    Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

9.2.    Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 
9.3.    Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

9.4.    Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 
9.5.    Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 
10. Termékszavatosság
 
10.1.    Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 
10.2    Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

10.3    Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 
10.4    Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 
10.5    Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

10.6    A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

11. Jótállás

11.1    Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet  alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.
 
11.2    Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

11.3.    Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A gyártói garancia nem vonatkozik:
•    a fogyasztási cikkek cseréjére (akkumulátor, elem, égő, lámpa, biztosíték)
•    a termékek nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használatára. Kérjük, figyelmesen olvassa el a termékhez csatolt használati tájékoztató utasításait,
•    a kiegészítőkre vonatkozó károkra (tápellátó kábel...),
•    az eladó által nem jóváhagyott személy beavatkozása következtében bekövetkezett károkra,
•    a külső okok (például baleset, ütődés, villámcsapás, áramingadozás) következtében bekövetkezett károkra.
Mindezen esetekben, az autotuningshop.hu nem vállalja a felelősséget amennyiben a gyártó elutasítja a garanciális szervizelést. Amennyiben a szervizelés elutasításra kerül, a gyártó egy javítási árajánlatot állít ki.
 
12. Személyes adatok védelme

Adatvédelmi tájékoztatónk megtekinthető itt:
http://www.ajandekzug.hu/jog/adatkezelesi_tajekoztato_ajandekzughu.doc

13. Panaszkezelés rendje

13.1    Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

13.2    Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

13.3    Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

13.4    Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

13.5    Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

13.6    Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

13.7    Vagy területi szerveihez:
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:
http://www.nfh.hu/teruleti
 
13.8    Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:
A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

13.9    A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

13.10    Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

13.11    Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

14. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Ajánljuk figyelmébe a következő ajándék tárgyakat, ajándék ötleteket: